Jak vybrat správnou teambuildingovou hru pro vaši firmu: tipy a triky

Cílem každé teambuilding hry Show Must Go On je vytvořit tým. Co to ale vlastně je? Co máme na mysli, když hrdě prohlásíme : My jsme tým? 

Původní význam anglického slova team, jehož počeštělou variantou výraz tým je, zní spřežení. Když se oprostíme od faktu, že bylo vytvořeno a užíváno pro řízenou skupinu  zvířat, vychází nám toto: tým je společenství osob, které společně plní nějaký úkol nebo chtějí dojít určitého cíle,  což je možné jedině a pouze při aktivní spolupráci všech členů.

A teď ruku na srdce – kolik sociálních skupin, se kterými jste se v životě setkali (rodinné, školní, univerzitní, spojené stejným zájmem či pracovní), mělo týmového ducha? Vytvořit a udržet dobrý tým totiž není jen tak. Proto jsou různé teambuildingové aktivity tak důležité. 

Když se s týmy roztrhne pytel

Popularita týmové spolupráce je nepochybně důsledkem demokratizace společnosti a zlepšení kvality života. Ještě v 19. století, pokud nepracoval přímo z donucení, byl zaměstnanec zvyklý  bez reptání poslouchat a plnit příkazy. O tomto tzv. hierarchickém modelu nelze říci, že by vůbec nepřínášel výsledky, mnoha lidem dokonce vyhovoval, ale zhruba od poloviny 20. století, ruku v ruce s emancipací zaměstnance byl překonán. 

Současný model ideálního zaměstnaneckého prostředí zdůrazňuje více vztahy horizontální, tedy od člověka k člověku, přičemž oba (všichni) jsou v podniku na stejné výši. Takový koncept ovšem předpokládá, že všichni budou mít alespoň podobnou představu o tom, čeho chtějí dosáhnout, a na dosažení dobrého výsledku budou mít stejný zájem. Že to klade větší nároky na zaměstnance a na organizaci práce jako takovou, je jasné. Přesto – anebo právě proto – se o tento způsob práce pokouší stále více organizací,  a z toho důvodu také vzrůstá zájem o teambuildingové aktivity. 

Souhra vyžaduje úsilí

Všichni vyznavači kolektivních sportů potvrdí, že než vznikne z družstva skutečný tým, nějakou dobu trvá a není to samo od sebe. Na vzájemných vztazích a respektu musí pracovat nejen trenér, hráči a náhradníci, ale také veškerý doprovodný personál včetně lékaře, maséra a technické podpory. 

V případě pracovní skupiny je žádoucí, aby zahrnovala lidi různých profesí, věku a pohlaví. Tato různorodost ovšem ztěžuje porozumění, vzbuzuje nedůvěru a obavy. Jak lze toto všechno překonat a proměnit ve výsledné pozitivum ukazují například teambuiliding hry Show Must Go On. 

Komunikace, spolupráce, produktivita atd.

Co se týče tipů a triků pro výběr té nejvhodnější teambuildingové aktivity, je nutné konstatovat:

  • Teambuilding nejsou žádné triky ani nafouknutá bublina. Je to seriózní práce s kolektivem, jež se díky němu zábavnou a nenásilnou formou stává provázanějším, pevnějším a pracovně výkonnějším.
  • Ideální je nakombinovat si takové hry, které jsou zaměřeny na různé specifické cíle. Chcete zlepšit komunikaci? Ať zaměstnanci řeší úkoly tak, že bez předávání informací a naslouchání to nepůjde. Je třeba zlepšit efektivitu práce? Vsaďte na soutěž, která podmiňuje splnění různorodě koncipovaných úkolů v časovém limitu. Chcete posíli spolupráci? Jděte do aktivity, kde se ve dvojici jeden bez druhého neobejde. 

Potřeba téměř fyziologická

Člověk jako společenský tvor má silnou potřebu někam patřit, identifikovat se s nějakým společenstvím. Vzpomínáte na Quentina z francouzské komedie Drž hubu, který hodnotil se šťastným úsměvem na tváři své domnělé přátelství se zabijákem Rubym? Jsme tým! Tak nakažlivá byla jeho potřeba nejít životem sám, že nakonec nakazila i zapřísáhlého solitéra Rubyho. Kéž by teambuilding hry pomohly pracovníkům, aby zájmeno ve spojení “u nás v práci” skutečně znamenalo, že práce jsme My. 

Jak často myslíte na svůj pracovní kolektiv?